Ασφαλιστική Κάλυψη

Το Ασκληπιείον Κρήτης έχει συνάψει σύμβαση για όλα τα τμήματα νοσηλείας του, τα εργαστήρια και τις ειδικές μονάδες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσηλεία ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Π.Υ. αλλά και για την εξυπηρέτηση εξωτερικών ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία και Εξωτερικά Εργαστήρια της Κλινικής κάνοντας πάντα χρήση της ασφαλιστικής τους κάλυψης.
Επίσης το Ασκληπιέιον Κρήτης έχει συνάψει σύμβαση με την πλειονότητα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται για τους νοσηλευόμενου μας η απευθείας κάλυψη των νοσηλειών τους από την ασφαλιστική τους εταιρεία χωρίς να απαιτείται καμία ιδιωτική δαπάνη τους στο κόστος της νοσηλείας τους.
Επιπρόσθετα, το Ασκληπιέιον Κρήτης αποδέχεται τις περισσότερες «κάρτες υγείας» που αφορούν στην εξυπηρέτηση των κατόχων τους – εξωτερικών ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία και Εξωτερικά Εργαστήρια της Κλινικής μας δωρεάν ή με προνομιακές τιμές.