Εξιτήρια

Την ημέρα του εξιτηρίου σας ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει το εξιτήριο σας και τυχόν οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε στην κατ΄οίκον νοσηλεία σας.

Η προϊσταμένη του ορόφου θα σας ενημερώσει για τη ώρα της εξαγωγής σας από το Θεραπευτήριο και κατόπιν τούτου θα αποταθείτε στο γραφείο κίνησης για την τακτοποίηση του εξιτηρίου και τις τυχόν οικονομικές σας υποχρεώσεις προς το Θεραπευτήριο.

Αντίγραφα του ιατρικού σας φακέλου μπορείτε να παραλάβετε αυτοπροσώπως από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.