Οι διαδικασίες εισαγωγής

1464260063Η εισαγωγή σας, προγραμματισμένη ή έκτακτη, ξεκινά από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Για την εισαγωγή σας θα πρέπει να έχετε απαραίτητα μαζί σας το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας /  Συνταγολόγιο(θεωρημένο), την Αστυνομική σας Ταυτότητα και τυχόν εξετάσεις που έχετε και αφορούν το πρόβλημα υγείας σας (Υπέρηχα, Αξονική κ.λ.π).

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα εκδώσει το εισιτήριο και θα φροντίσει για την εισαγωγή σας στη νοσηλευτική μονάδα. Επίσης θα σας ενημερώσει για τις οικονομικές σας υποχρεώσεις και για τη σύμβαση που τυχόν υπάρχει μεταξύ του ασφαλιστικού σας φορέα και του Θεραπευτηρίου.

Σε περίπτωση που το Θεραπευτήριο δεν είναι συμβεβλημένο με το ασφαλιστικό σας ταμείο οι οικονομικές σας υποχρεώσεις είναι:

  • Τα νοσήλεια
  • Οι παρακλινικές εξετάσεις
  • Τα έξοδα χειρουργείου και αναισθησίας
  • Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό
  • Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις
  • Το ασθενοφόρο
  • Οι αμοιβές γιατρών
  • Οι αμοιβές των Αναισθησιολόγων

 

Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ένα από τα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού θα σας συνοδεύσει στο δωμάτιο σας.