Παράπονα / Προτάσεις


Σε περίπτωση που έχετε κάποια παράπονα για οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία του Θεραπευτηρίου (τρόπος νοσηλείας, συμπεριφορά ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού προσωπικού κ.λ.π) ή για κάποιες προτάσεις για την καλύτερη λειτουργίας της, σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στο «Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών» που λειτουργεί στο Ισόγειο του Θεραπευτηρίου.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα σας Ακούσουμε.
Είναι χαρά μας να έχουμε και τη δική σας γνώμη για την ποιότητα των υπηρεσιών και φροντίδων που σας παρασχέθηκαν ώστε και εμείς να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία των υπηρεσιών μας.