Ανθρώπινο Δυναμικό


Σήμερα το Ασκληπιείον Κρήτης είναι σε θέση να καλύψει όλο το εύρος των υπηρεσιών που δύναται να ζητηθούν στα πλαίσια κάθε ιατρικής ειδικότητας καθώς συνεργάζεται με καταξιωμένους επιστήμονες όλων των ιατρικών ειδικοτήτων της ιατρικής.

Το νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπιείου Κρήτης έχει επιλεχθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει πλήρως τις δραστηριότητες της ιατρικής υπηρεσίας του Θεραπευτηρίου και να παρέχει υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές υπηρεσίες στους νοσηλευόμενούς του.

Το Ασκληπιείον Κρήτης πιστεύει και προάγει τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της και διοργανώνει σε ετήσια βάση σεμινάρια εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του νοσηλευτικού της προσωπικού σε θέματα νοσηλείας και τεχνολογίας της ιατρικής και νοσηλευτικής.

Το διοικητικό προσωπικό του Ασκληπιείου Κρήτης απαρτίζεται από επιστήμονες της οικονομίας, της διοίκησης και της διαχείρισης της φροντίδας της υγείας όπως επίσης και από εξειδικευμένα και έμπειρα διοικητικά στελέχη. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Κρήτη που έχει επενδύσει σε τεχνογνωσία και σε ανθρώπινο δυναμικό ικανό να εφαρμόσει σύγχρονα μοντέλα διαχείρισης της φροντίδας της υγείας που έχουν ως τελικό αποδέκτη τον ασθενή και τη καλλίτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του.

Τέλος, το λοιπό παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς απασχόλησης τους και έμπειρους συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν υψηλές υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας στην ιατρική, νοσηλευτική και διοικητική υπηρεσία.