Δια βίου κατάρτιση – Εκπαίδευση


Το Ασκληπιείον Κρήτης πιστεύει και προάγει  τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του. Διοργανώνει σε ετήσια βάση σεμινάρια εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της ιατρικής, νοσηλευτικής και διοικητικής επιστήμης.

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των κλινικών μεριμνούν για τη διοργάνωση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σεμιναρίων και ημερίδων επιστημονικού περιεχομένου με σκοπό την ενημέρωση των ιατρών και επιστημόνων του νησιού για τις νέες εξελίξεις στο τομέα της ιατρικής και συντονίζουν τις δραστηριότητες του θεραπευτηρίου.