Τιμολογιακή Πολιτική – Συνεργασίες

Το Ασκληπιείον Κρήτης προκειμένου να εξασφαλίσει την μεγαλύτερη δυνατή προσβασιμότητα στις υπηρεσίες του, έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την πλειονότητα των δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών. Έτσι οι ασφαλισμένοι των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων μπορούν να απευθύνονται στα τμήματα Νοσηλείας και στα Εργαστήρια του Θεραπευτηρίου μας χρησιμοποιώντας το βιβλιάριο υγείας του δημόσιου ασφαλιστικού τους ταμείου.

Επίσης το Ασκληπιείον Κρήτης έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες της ημεδαπής και αλλοδαπής. Για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, έχουμε προχωρήσει σε σύσταση γραφείων εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μελών τους. Τα εν λόγω γραφεία διευθετούν την κίνηση των ασφαλισμένων στα τμήματα του Θεραπευτηρίου μας και μεταξύ άλλων εξασφαλίζουν την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση τους και την διευθέτηση των αιτημάτων τους. 

Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης των παραπάνω υπηρεσιών έχουμε διαμορφώσει εξειδικευμένα πακέτα περιοδικών ελέγχων σε προνομιακές τιμές για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Οι τιμοκατάλογοι του Θεραπευτηρίου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς των υπηρεσιών υγείας σε Πανελλαδικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, όπως επίσης και σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από όλα τα τμήματα του Θεραπευτηρίου μας. Η τιμολόγηση των αναλώσιμων υλικών γίνεται πάντα με βάση τον τιμοκατάλογο του Φ.Ε.Κ. έτσι ώστε το κόστος τους να καλύπτεται από τον κύριο φορέα ασφάλισης του ασθενούς (το δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό που ενδεχόμενος χρησιμοποιεί ο ασθενής σε συνδυασμό με την ιδιωτική του ασφάλιση υγείας).