Ακτινολογικό – Ακτινοδιαγνωστικό


Στα αρχικά στάδια, για την απεικόνιση χρησιμοποιήθηκαν οι ακτίνες Χ που ανακαλύφθηκαν από τον Βίλχελμ Ρέντγκεν (Wilhelm Röntgen) το 1895, γι αυτό το λόγο ονομαστήκαν και ακτίνες ρεντγκεν..

Οι ακτίνες X είναι το πρώτο και μοναδικό μέσο διάγνωσης που χρησιμοποιήθηκε στην διάγνωση. Κατέχει σημαντικό ρολό στην διάγνωση γι αυτό κρίνετε και απαραίτητη η ύπαρξη τους σε όλους τους χώρους που ασχολούνται με την υγεία.

Γι’αυτό το λόγο το  ακτινολογικό εργαστήριο στο Ασκληπιείον Κρήτης περιλαμβάνει ένα τελευταίας τεχνολογίας ακτινοσκοπικό –ακτινολογικό μηχάνημα με πλήρη εξειδικευμένο ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό όπου καλύπτει μεγάλη γκάμα εξετάσεων.

  • Απλές ακτινογραφίες
  • Σαλπιγγογραφίες
  • Πυελογραφίες
  • Βαριούχο γεύμα

Η εμφάνιση της εικόνας γίνεται σε ψηφιακό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερης ποιότητας εικόνα καθώς και δυνατότητα επεξεργασίας.