Θωρακοχειρουργικό Τμήμα

Στο Θωρακοχειρουργικό Τμήμα του Ασκληπιείου Κρήτης δύναται να αντιμετωπιστούν οι παρακάτω ασθένειες:

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
Στο Θωρακοχειρουργικό Τμήμα του Ασκληπιείου Κρήτης δύναται να αντιμετωπιστούν πολλοί τύποι ασθενειών πνευμόνων συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου των πνευμόνων, εμφύσημα, και πνευμονική υπέρταση.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Αν και η εμφάνιση του καρκίνου του οισοφάγου αυξάνεται σταθερά, λίγοι χειρούργοι παίρνουν την εκτενή εμπειρία με τις χειρουργικές ασθένειες του οισοφάγου. Το τμήμα της θωρακικής χειρουργικής επέμβασης του Ασκληπιείου Κρήτης έχει την εκτενή εμπειρία στη διαχείριση του καρκίνου του οισοφάγου συμπεριλαμβανομένης της οπισθοτομίας του οισοφάγου με την αναδημιουργία και την αποκατάσταση της κατάποσης, όπως και την ενδοσκοπική διαχείριση της οισοφαγικής παρεμπόδισης (λέιζερ).

ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ
Οι όγκοι θωρακικών τοιχωμάτων είναι ασυνήθιστοι και δημιουργούνται προβλήματα με τη διάγνωση και με τη διαχείρισή τους. Ενώ τα τραύματα είναι προφανή  συχνά στη φυσική εξέταση ή τις ακτινογραφικές μελέτες, μια σταθερή διάγνωση μπορεί να απαιτήσει ανοικτή, παρά τη βελόνα, βιοψία. Οπισθοτομία θωρακικών τοιχωμάτων, με ή χωρίς αφαίρεση του παρακείμενου ιστού πνευμόνων, μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς χειρουργική επέμβαση. Η αναδημιουργία θωρακικών τοιχωμάτων μπορεί να απαιτήσει την τοποθέτηση των προσθετικών υλικών και την περιστροφή των χτυπημάτων μυών για να δημιουργήσει τα αποδεκτά και λειτουργικά αποτελέσματα. Οι ασθενείς με τους όγκους θωρακικών τοιχωμάτων μπορούν να ωφεληθούν από την αξιολόγηση στην περιεκτική θωρακική κλινική ογκολογίας ως διεπιστημονικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τη χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, και θεραπεία ακτινοβολίας.

Η θωρακοσκοπική χειρουργική (V.Α.Τ.S) εφαρμόζεται σε επείγουσες και ιδιαίτερα σε μη επείγουσες παθήσεις. Οι θωρακοσκοπικές επεμβάσεις που εκτελούνται στο Ασκληπιείον Κρήτης είναι οι παρακάτω:

  1. Πάθηση Στήθους
  2. Στεφανιαία Αρτηρία
  3. Καρκίνο Πνευμόνων
  4. Καρκίνο Οισοφάγου 
  5. Ανωμαλία Μεγάλου αγγείου
  6. Ανωμαλία Καρδιακού αγγείου
  7. Γεννητικά προβλήματα στο στήθος και την καρδιά
  8. Όγκος οποιονδήποτε οργάνων στην κοιλότητα του στήθους