Καρδιοαναπνευστική ανακοπή – Αναζωογόνηση

Η υποστήριξη της ανθρώπινης ζωής υπήρξε ανέκαθεν θέμα μείζονος σημασίας και βασική υποχρέωση όλου του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Ασκληπιείου.Αξίζει να αναφερθεί ότι το Ασκληπιείο Κρήτης στηρίζει και προάγει τη διαβιούν εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της διοργανώνοντας σε ετήσια βάση σεμινάρια εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού σε θέματα νοσηλείας και τεχνολογίας της ιατρικής και νοσηλευτικής.

Πιο συγκεκριμένα πρόσφατα κατόπιν υποστήριξης και της παρότρυνσης του ιατρού και της προϊστάμενης της Μονάδος εντατικής θεραπείες. Παρουσιάστηκε μια εργασία με θέμα: « Καρδιοαναπνευστική ανακοπή- Αναζωογόνηση»

Στόχος της εργασίας ήταν να κατανοηθεί η σημαντικότητα και η έννοια της Καρδιοαναπνευστικής ανακοπής να αναλυθούν, τα αιτία αυτής και οι αλγόριθμοι που επεξηγούν πως  θα πρέπει να επιτυγχάνετε η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό .

Με αφορμή την παρουσίαση αυτής της εργασίας δόθηκε η δυνατότητα στο προσωπικό να αναπτύξει διάλογο, να παραθέσει τις εμπειρίες του, να θέσει ερωτήματα και να προβληματιστεί.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως παρ’ολο που όλο το προσωπικό είναι πολύ καλά καταρτισμένο τα σεμινάρια εκπαίδευσης δίνουν την δυνατότητα στο προσωπικό να επαναπροσδιορίσει πράγματα που αφορούν την διαχείριση της φροντίδας της υγείας του ασθενή και να μας κάνουν καλύτερους.